Risico en bescherming van waarde cryptocurrency

Een cryptocurrency is een vermelding in een soort digitaal grootboek of register. In plaats van centraal te worden opgeslagen, wordt het verdeeld over meerdere computers. Wat zijn de risico’s daarbij en wordt de waarde beschermd door de overheid?

Daarom beschouwen we onontdekte cryptocurrencies niet als een vorm van betaling. Het zijn ook geen effecten, zoals aandelen of obligaties van een bedrijf. Mensen die onontdekte cryptocurrencies kopen, speculeren op de waardestijging. Deze mogelijkheid bestaat vanwege grote waardeschommelingen. Maar er zijn ook grote verliezen. Daarom lijkt het verhandelen van onbeveiligde cryptocurrencies meer op gokken en brengt vergelijkbare risico’s met zich mee:

Unbacked wachtwoorden hebben geen vaste waarde
Cryptocurrencies zijn kwetsbaar voor diefstal (hacken)
de markt is ingewikkeld
Als u veel geld verliest, is er geen vangnet, zoals een depositogarantiestelsel op uw spaarrekening
De cryptocurrency-markt is momenteel minder gereguleerd dan andere financiële markten

Consumentenbescherming en informatie

Er is momenteel weinig wetgeving om consumenten die cryptocurrencies kopen te beschermen. Nieuwe wetgeving is in de maak. Tot die tijd kunnen DNB en AFM alleen waarschuwen voor de risico’s. In de zomer van 2022 lanceerde het Ministerie van Financiën een bewustwordingscampagne over cryptocurrency voor jongeren: Slim in Crypto – SIC – Wijzer in geldzaken. (verwijzing naar externe site)

DNB en AFM (Autoriteit Financiële Markten) hebben verschillende verantwoordelijkheden. De belangrijkste missie van DNB is het waarborgen van de stabiliteit van ons financiële stelsel. De AFM beschermt consumenten direct tegen onverantwoorde risico’s. Voor wachtwoorden is deze bescherming niet perfect. In heel Europa zijn aanvullende regels opgesteld, maar deze zijn nog niet van kracht.

Risico, regels en regelgeving

Toegankelijkheid en anonimiteit maken wachtwoorden ideaal voor ongeoorloofd gebruik. Er bestaan ​​aanzienlijke risico’s op gebieden als witwassen, belastingontduiking, privacy en consumentenbescherming.

DNB valt op dit moment alleen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW). Dit betekent dat bedrijven die diensten verlenen voor het wisselen van crypto’s en fiduciair geld, evenals bedrijven die crypto-custodial wallets (wallets) aanbieden, zich bij ons moeten registreren. Regels voor consumentenbescherming en financiële stabiliteit gelden ook voor verzekeraars en banken, maar voor aanbieders van cryptodiensten zijn er op dit moment geen regels.

De toekomst van cryptocurrencies is onzeker, maar ze gaan niet weg. De cryptomarkt verandert, en regulering gebeurt met die veranderingen, maar altijd op een later tijdstip. DNB onderzoekt dit en werkt nationaal en internationaal mee aan standaarden voor deze nieuwe markt, zodat deze voldoet aan dezelfde randvoorwaarden als traditionele financiële markten.

Plaats een reactie